Tronik s.r.o.

Kukučínova 496/31       email: info@tronik.biz
Poprad 058 01              tel.: +421 948 008 100
Slovenská republika

IČO:       51417324
DIČ:       2120711780
IČ DPH:  SK2120711780
Zapísaná na OS Prešov, odd. Sro, vl.č.36028/P

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK3283300000002201417039
SWIFT: FIOZSKBAXXX